G Steel G Steel G Steel G Steel
กระบวนการผลิต
โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) ใช้เทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยใหม่ล่าสุดของโลก โดยเป็นโรงงานที่รวมกระบวนการหลอมเหล็ก การหล่อเหล็กแท่งแบน และการรีดเหล็กแผ่นอย่างต่อเนื่องไว้ในโรงงานเดียวกันอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด หรือที่เรียกว่า Compact Mill หรือ Mini Mill

1 การหลอมเหล็ก

ในขั้นตอนแรกเป็นการนำเศษเหล็กชนิดต่างๆ และเหล็กถลุงมาหลอมรวมกัน และมีการเติมธาตุเพื่อกำจัดสารมลทินทำให้ได้น้ำเหล็กที่สะอาด โดยใช้เทคโนโลยีเตาหลอมไฟฟ้า จาก Mannesmann Demag Huttentechnik ประเทศเยอรมันนี จำนวน 2 ใบ ซึ่งมีความทนทาน แข็งแกร่ง และมีความสามารถในการหลอมได้อย่างรวดเร็ว โดยเตาหลอมไฟฟ้าจะใช้ออกซิเจนเป็นเชื้อเพลิงช่วยในการเผาไหม้ และมีอุปกรณ์ฉีดพ่นคาร์บอนเข้าไปในเตาหลอมเพื่อขจัดสารมลทินในน้ำเหล็กทำให้น้ำเหล็กมีความบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น จากนั้นจึงนำไปปรุงแต่งคุณภาพของน้ำเหล็กในเตาปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งมีจำนวน 2 ใบ ด้วยการเติมสารปรุงแต่งคุณภาพน้ำเหล็กซึ่งสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติทางเคมีให้ได้คุณภาพน้ำเหล็กตามที่ลูกค้าต้องการ

2 การหล่อเหล็กแท่งแบน

ในขั้นตอนที่สองน้ำเหล็กบริสุทธิ์ที่ปรุงคุณภาพแล้วจะถูกลำเลียงไปยังเครื่องหล่อเหล็กแท่งแบนขนาดความหนาระดับกลาง โดยใช้เทคโนโลยีการหล่อเหล็กแผ่นอย่างต่อเนื่องของ Sumitomo Heavy Industries ประเทศญี่ปุ่น เทคโนโลยีล่าสุดนี้เป็นการรวมข้อดีในด้านคุณภาพของการหล่อเหล็กแผ่นหนาเข้ากับข้อดีในด้านต้นทุนการผลิตของเครื่องหล่อเหล็กแผ่นบาง ซึ่งเครื่องหล่อชุดนี้มีลักษณะเด่น คือ มีแกนรวบรวมของเหลว มีระบบทำงานและหยุดสลับกัน สามารถควบคุมระดับน้ำเหล็กให้ไหลอย่างสม่ำเสมอเข้าสู่แท่นหล่อ และมีระบบการตรวจสอบและคาดการณ์ข้อผิดพลาด จึงทำให้ง่ายต่อการควบคุมระบบการทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ

3 การรีดเหล็กแผ่นม้วน

ในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการผลิต เหล็กแท่งแบนขนาดกลางที่ได้จากเครื่องหล่อจะถูกส่งเข้าไปในเตาอุโมงค์เพื่อรักษาอุณหภูมิของเหล็กให้เหมาะสมสำหรับการนำไปรีดเป็นเหล็กแผ่นม้วน โดยจะส่งต่อไปยังส่วนของโรงรีดเหล็กแผ่นม้วน เครื่องจักรชุดรีดเหล็กนี้ใช้เทคโนโลยีของ Mitsubishi Heavy Industries ผู้นำด้านอุตสาหกรรมหนักของโลก ซึ่งประกอบด้วยแท่นรีดหยาบ 2 แท่น และเครื่องม้วนเก็บแผ่นเหล็ก และแท่นรีดเรียบอีก 6 แท่น เครื่องม้วนเหล็กจะติดตั้งระหว่างแท่นรีดหยาบกับแท่นรีดเรียบ ทำให้ประหยัดพื้นที่ ซึ่งนับว่าเป็นข้อดี และยังช่วยในการรักษาอุณหภูมิของแผ่นเหล็กให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมทั่วทั้งแผ่นก่อนการนำไปเข้าสู่แท่นรีดเรียบอันจะส่งผลทำให้ลดการใช้พลังงานลง นอกจากนี้ ยังมีระบบการควบคุมขนาดและความหนาของการรีดเหล็กแผ่นให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า

คลิกเพื่อดูแอนนิเมชั่นกระบวนการผลิต