G Steel G Steel G Steel G Steel
สินค้า
โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) ได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับการผลิตได้สูงสุดถึง 3.4 ล้านตัน แต่เนื่องด้วยปี 2540 เศรษฐกิจตกต่ำทั่วเอเซีย ทางบริษัทจึงติดตั้งเครื่องจักรขาดบางส่วน และสามารถผลิตได้ที่ 1.8 ล้านตันต่อปี โดยมีประสิทธิภาพการผลิตที่กำหนดตามส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาดเท่ากับ 1.5 ล้านตันต่อปี ในปี 2548 บริษัทสามารถทำการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนได้เท่ากับ 1.12 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 75 ของประสิทธิภาพการผลิต

ปัจจุบัน บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) มีแผนลงทุนในโครงการขยายกำลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนจาก 1.8 ล้านตัน เป็น 3.4 ล้านตัน และอยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มสายการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ด้วยการติดตั้งเครื่องรีดผิวเรียบ (Skinpass Mill) และเครื่องล้างผิวและเคลือบน้ำมัน (Pickling & Oiling Mill) เพื่อตอบสนองและครอบคลุมความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง ซึ่งแผนลงทุนดังกล่าวงนี้ได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแล้ว คาดว่าการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรจะแล้วเสร็จในปลายปี 2550