G Steel G Steel G Steel G Steel
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) G Steel Public Company Limited
ชื่อย่อ GSTEL
เลขทะเบียนบริษัท 0107538000746
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 88 ชั้น 18 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2634-2222 โทรสาร 0-2634-4114
ที่ตั้งโรงงาน 55 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมเอส เอส พี ตำบลหนองละลอก
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
โทรศัพท์ 0-3886-9323 โทรสาร 0-3886-9333
เว็บไซต์ http://www.gsteel.com
วันที่ก่อตั้งบริษัท 31 ตุลาคม 2538
วันที่เริ่มการผลิต 1 พฤศจิกายน 2542
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน และเหล็กแผ่นหนา (Slab)
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
- ขนาดความกว้าง 900 – 1,550 มม.
- ขนาดความหนา 1.0 – 13.0 มม.
เหล็กแผ่นหนา (Slab)
- ขนาดความกว้าง 900 – 1,550 มม.
- ขนาดความหนา 80 – 100 มม.
เทคโนโลยีการผลิต การหลอมเหล็ก ใช้ชุดเตาหลอมไฟฟ้าจากเยอรมนี
การหล่อเหล็ก ใช้ชุดเครื่องหล่อเหล็กแท่งแบนขนาดกลางจากญี่ปุ่น
การรีดเหล็ก ใช้ชุดเครื่องรีดแผ่นเหล็กจากญี่ปุ่น
การผลิต 1,800,000 ตันต่อปี
จำนวนพนักงาน 662 คน
ทุนจดทะเบียน จำนวน 158,059,755,140.00 บาท
ทุนชำระแล้ว จำนวน 144,643,827,160.00 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 28,928,765,432 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 5 บาท
รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม