หน้าแรก  
ข้อมูลบริษัท  
  - ความเป็นมา
  - โครงสร้างผู้ถือหุ้น
- ที่ตั้งและแผนที่(สำนักงานกรุงเทพฯ และโรงงาน)
  - คณะกรรมการบริษัท
- วิสัยทัศน์และพันธกิจ
- รางวัลและประกาศเกียรติบัตร
 
สินค้า  
  - กำลังการผลิต
- มาตราฐานเกรดและคุณสมบัติ
- มาตราฐานนํ้าหนักและขนาด
 
ขั้นตอนการผลิต  
ข้อมูลนักลงทุน  
 

- งบการเงิน
- ข้อมูลหุ้น
- ข่าวอุตสาหกรรมและบริษัท
- รายงานประจำปีและรายงานการเปิดเผยข้อมูล(56-1)
- นักลงทุนสัมพันธ์
- การกำกับดูแลกิจการที่ดี

 
ความรู้เกี่ยวกับเหล็ก  
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  
สมัครงาน  
สังคมและสิ่งแวดล้อม  
แผนผังเว็บไซต์  
ติดต่อบริษัท  
 

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
หน้าแรก | ข้อมูลบริษัท | สินค้า | ขั้นตอนการผลิต | ข้อมูลนักลงทุน | ความรู้เกี่ยวกับเหล็ก
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | สมัครงาน | สังคมและสิ่งแวดล้อม | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อบริษัท