news_89.jpg
?? ???? ??????????????????????????????????????????????? 2551 ??????? “????????" ???????????

 

             ?????? ?? ???? ????? (?????) ???????????????????????????????????????????????????????? 2551  ?????????  AGM  Assessment  Project ???????    “????????”  ?????????  2  ??????   ???????????????????????????????????????????????????????????????? (???????? ?.?.?.)  ???????????????????????????   ??????????????????????????????????????????????????????????????? (Good Corporate Governance) ???????????????????????????????????????????????????? ?.?.?.  www.sec.or.th ??????????????????????

    

 
<< Back


 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
หน้าแรก | ข้อมูลบริษัท | สินค้า | ขั้นตอนการผลิต | ข้อมูลนักลงทุน | ความรู้เกี่ยวกับเหล็ก
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | สมัครงาน | สังคมและสิ่งแวดล้อม | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อบริษัท