จี สตีล จำกัด มหาชน

 

  
 
 
 

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 31 ตุลาคม 2538 โดย ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล นักอุตสหกรรมระดับชาติ และผู้นำในการบุกเบิกอุตสาหกรรมเหล็ก
ในประเทศไทยและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้


โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
ของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) ใช้เทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยใหม่ล่าสุด
ของโลก


ผลิตภัณฑ์ของบริษัท คือ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ต้นน้ำของอุตสาหกรรม
เหล็กแผ่น


 

  ความรู้เกี่ยวกับเหล็กเหล่านี้ จัดทำขึ้น
เพื่อประโยชน์ในการสร้างความรู้และความเข้าใจ
ได้ดียิ่งขึ้นในเรื่องเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็ก
ซึ่งคุณอาจอ่านพบในส่วนต่างๆ ของ เว็บไซต์
ของ จี สตีล

 

 

หลักจรรยาบรรณ จีสตีล รายงานประจำปี 2553 รายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น 2554
   

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
บริษัทได้ให้ความสำคัญกับ "ผู้ถือหุ้น" และคำนึงถึงสิทธิ์และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการเป็นบรรษัทภิบาลที่ดี
news_100.jpg ???????? CSR- DIW CONTINUOUS AWARD ??? CSR – CIW Network
???????? CSR- DIW CONTINUOUS AWARD ??? CSR – CIW Network ... more >>
news_98.jpg ?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????? ??????????????? ??????????????????????????? ... more >>
news_97.jpg ?? ???? ??????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ?????????????????? 2552 ... more >>

ดัชนีหลักทรัพย์ ข้อมูลราคาหุ้น

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
หน้าแรก | ข้อมูลบริษัท | สินค้า | ขั้นตอนการผลิต | ข้อมูลนักลงทุน | ความรู้เกี่ยวกับเหล็ก
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | สมัครงาน | สังคมและสิ่งแวดล้อม | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อบริษัท