CERTIFICATE BY TuVNORD


   
เกียรติบัตรชมเชยด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) เป็นโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนเพียงรายเดียวในประเทศ ที่ได้รับการเชิญให้เข้าร่วมโครงการ GERIAP ตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2548 โดยทาง UNEP ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พิจารณาคัดเลือกจากกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าในประเทศไทย ทั้งนี้นับแต่วันที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โรงงานผลิตเหล็ก จี สตีล
  
รางวัลอุตสาหกรรม
ประจำปี 2548


เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2548 อุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการบริหารงานคุณภาพ จาก ฯพณฯ นายกรัฐมตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ที่ทำเนียบรัฐบาล
   
   
 
  หน้า : 2  

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
หน้าแรก | ข้อมูลบริษัท | สินค้า | ขั้นตอนการผลิต | ข้อมูลนักลงทุน | ความรู้เกี่ยวกับเหล็ก
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | สมัครงาน | สังคมและสิ่งแวดล้อม | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อบริษัท