วิสัยทัศน์
"เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเหล็กระดับโลก"


พันธกิจ
1. มุ่งสู่ตลาดสากลด้วยผลิตภัณฑ์เหล็กที่หลากหลาย
2. มุ่งการเจริญเติบโตด้วยการขยายกำลังการผลิตและผลิตสินค้าด้วยต้นทุนต่ำ
3. ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
4. พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง
5. อนุรักษ์สภาพแวดล้อมและตอบแทนสู่สังคม
6. เสริมสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
หน้าแรก | ข้อมูลบริษัท | สินค้า | ขั้นตอนการผลิต | ข้อมูลนักลงทุน | ความรู้เกี่ยวกับเหล็ก
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | สมัครงาน | สังคมและสิ่งแวดล้อม | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อบริษัท