ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2548
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วน
1 บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์(ประเทศไทย) จำกัด 2,522,588,903 26.01%
2 บริษัท แอมเพิลวิชั่นกรุ๊ป จำกัด 1,622,083,795 16.72%
3 นางสาวปัทมา เจียจวบศิลป์ 1,118,214,864 17.53%
4 นางสาวลัดดา จิระพงษ์ตระกูล 250,000,000 2.58%
5 UOB Kay Hian Pte. Ltd. 238,983,000 2.46%
6 นางสาวชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ 204,850,000 2.11%
7 ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) 169,570,667 1.75%
8 บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.) 151,250,000 1.56%
9 Argyle Street Management Ltd. 120,000,000 1.24%
10 Merill Lynch Investments Managers Ltd. 73,912,000 0.76%
รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก 6,471,453,229 66.72%
รวมผู้ถือหุ้นทุกราย 9,700,000,000 100.00%

 
 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
หน้าแรก | ข้อมูลบริษัท | สินค้า | ขั้นตอนการผลิต | ข้อมูลนักลงทุน | ความรู้เกี่ยวกับเหล็ก
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | สมัครงาน | สังคมและสิ่งแวดล้อม | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อบริษัท